De strategie en visie van Noordman Wijnimport zijn al meer dan 80 jaar uniek en vooruitstrevend.
De duurzaamheid filosofie is verankerd in het DNA van Noordman Wijnimport en draagt bij aan onderscheid, innovatie en efficiency.
Noordman Wijnimport is al sinds jaar en dag lid van de KVNW, de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Wijnhandelaren. Dit keurmerk geeft vertrouwen, rechten en plichten aan het gehele proces, van de producent tot aan de uiteindelijke afnemer. In 2013 ontvingen wij het KVNW herziene keurmerk.

Het assortiment is zeer bewust samengesteld en daarbij is gelet op de volgende elementen:

Zuivere productkwaliteit.

Respect voor de aarde die het product voortbrengt.

Eerlijk zakendoen& investeren in de toekomst.

Bij de producten en diensten hoort een eerlijk verhaal op basis van helderheid, oprechtheid en eigen verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid: Zowel inkooptechnisch als qua bedrijfsvoering geworteld in onze procedures.

Bedrijfsvoering: Energieverbruik, betrokkenheid van medewerkers in de gehele productie van wijn en het logistieke proces, focus op gezond bedrijfsresultaat.

Milieuzorgsysteem: Actief terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen door efficiënt vervoer en het reduceren van het gebruik van verpakkingsmaterialen. In de branchespecifieke KVNW certificering is zorg voor het milieu een belangrijke pilaar.